INFORMACE O SYSTÉMU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Z důvodu vládního nařízení bude Mateřská škola  v době od 27. 2. do 21. 3. uzavřena.

Strava pro děti nebude vydávána z technických a provozních důvodů.

Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které do 31. 8. 2021 dovrší 6. roku věku.

Paní učitelky budou dávat nabídky činností a her na webové stránky nebo jinou formou také pro děti, které nemají povinnost se vzdělávat.

Distanční vzdělávání probíhá:

  • popsáním a zadáním úkolů a činností na webu školy
  • po předchozí telefonické domluvě s  třídní učitelkou zasíláním na uvedený email zákonného zástupce
  • individuálním vyzvedáváním pracovních listů v hlavní budově mateřské školy v ulici Zachariášova:
  • vždy v úterý od 8:00-10:00 a 14:00-16:00
  • na vstupních dveřích školy bude informace kam zvonit pro to, aby mohli být zákonní zástupci vpuštěny do budovy MŠ, kde budou připraveny ukládací boxy pro dané úkoly (každá třída má svůj boxík)
  • hotové úkoly můžete po týdnu opět vložit do daného boxíku a vyzvednout si nové
  • prosíme o důsledné dodržování opatření- dezinfekce rukou při vstupu do budovy, pouze jeden zákonný zástupce uvnitř budovy, nošení respirátoru
  • z pochopitelných důvodů jakýkoliv kontakt omezujeme pouze na telefonické domlouvání nebo komunikace prostřednictvím emailů
  • děkujeme za pochopení a věříme, že se brzy uvidíme!