Berušky

 

Berušky ve školním roce 2020/21

 

Související obrázek


AKTUALITY:

Od 9. 11. jsme začali plnit program Maxíka!

Metodická videa jsou k dispozici na našich webových stránkách ve Fotogalerii, videa- Společná.

Pracujeme, až dřeme na přípravě do školy 😀

Moc vás, rodiče, prosíme, abyste docházeli do školky i před 8:00, protože v pondělí, ve středu a ve čtvrtek bude probíhat program Maxík a to už od 9:30. V  tyto dny v 8:00 už musíme uklízet hračky.

Před tím, než nám začnou naše povinnosti,chtěli bychom, aby si vaše děti pohrály, zařádily se svými kamarády a třeba si mezi sebou poklábosily.

Takže čím dřív, přijdete, tím déle si děti pohrají.

Ještě před tím máme plno práce. Musíme se pozdravit, říct si jak se cítíme, jak se máme. Potom si zacvičíme, nasvačíme se a hurá na vyrábění, malování, zpívání.

Maxík se na nás těší už od 9:30. Když skončíme s Maxíkem, tak se nejvíc těšíme na zahradu, běhat, skákat, prolézat a provětrat se.

Proto jsme vše posunuli, abychom mohli co nejdříve na zahradu.

Věříme, že si na tyto “novoty” zvykneme a vše se nám bude dařit.

 


BERUŠKY a BERUŠÁCI, tento rok jsme předškoláci. 🙂

Holčičky: Kájinka, Eliška, Nikolka, Anička, Sabinka, Andrejka

Kluci: Matyášek, Kubík, Tádík, Jáša, Liborek

a také paní učitelky Petra, zástupkyně Kristina, paní ředitelka Jana a  paní uklízečka Danuška

PŘEJEME NAŠIM BERUŠKÁM A BERUŠÁKŮM, ABY SE DO ŠKOLKY TĚŠILI A ABY MĚLI SPOLEČNĚ SPOUSTU SUPER KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ.

Naše třída se nachází v 1. patře budovy Zachariášova.

PROVOZ TŘÍDY:

6:15-7:00- scházíme se ve třídě Cvrčků

7:00-16:00- jsme ve své třídě

16:00-16:30- končíme ve třídě Cvrčků


UVÍTACÍ BÁSNIČKA

Ben ben ben,

blechy ven!

Přivítáme nový den!

Harabury, harabáda

podrbem si spolu záda. (obměny)

 

Ben ben ben,

blechy ven!

Přivítáme nový den!

Hlavy dohromady dáme,

každý problém rozmotáme.

Tak i tak a třesky plesky,

aby nám tu bylo hezky!


Aktivity ve školce i na doma

LEDEN- Pod sněhovou peřinou schováme se před zimou

 1. 1. -8. 1. – Tři králové přichází, svátky vánoc odnáší (tradice)

 My tři králové jdeme k vám - Radio Proglas

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY, které si dítě odnese dle svých možností.

 • Dítě komunikuje s ostatními dětmi i učitelkou o tom, co zažilo, vypráví zážitky.
 • Dítě se zapojuje do výtvarných i pracovních činností, připraví si pomůcky na činnost a zase si po sobě samostatně uklidí.
 • Dítě se aktivně zapojuje do činností s ostatními dětmi, kooperuje.
 • Dítě reprodukuje krátký veršovaný text, zazpívá jednoduchou písničku, odpovídá na jednoduché i složitější otázky, neskáče do řeči.
 • Dítě rozlišuje směr zvuku, rozlišuje detaily i rozdíly zrakem.
 • Dítě rozlišuje hlásku na začátku slova.
 • Dítě reaguje na verbální pokyn.
 • Dítě napodobí jednoduchý pohyb.
 • Dítě pojmenovává charakterové vlastnosti na základě bezprostřední zkušenosti.

 

PONDĚLÍ:

Komunitní kruh:

 • Děti popíšou nejsilnější zážitek z vánočních prázdnin.
 • Sdělí ostatním dárek, který jim udělal největší radost.

Řízená činnost:

 • Hra s obručí- děti se střídají- stojí v obruči a volají: „Hledám toho, kdo má např. doma ještě vánoční stromeček!“
 • Hra se zvonečkem- „Moje Vánoce byly: veselé, dárkové,….“- rozvoj slovní zásoby
 • Kam se ztratil starý rok? – filozofování s dětmi- děti hádají- snědl ho Silvestr
 • Co všechno Silvestr snědl? – rytmická říkanka: „Ryky tiky bába, ryky tiky děd a ryky tiky Silvestr, co nám všechno sněd?“- ztvárnění zlobení se na Silvestra hrou na tělo, skákáním, dupáním,…
 • Jak asi vypadal takový Silvestr, který všechno snědl? – velké břicho ztvární učitelka tak, že děti stojí v kruhu a ona je omotává- jak se děti cítily v tom velkém břiše- mohli jste chodit? Hýbat se?
 • Co musíme dělat, abychom nebyli tlustí? – nepřejídat se, cvičit, chodit ven, nesedět u TV.
 • Výtvarné ztvárnění tlustého přejedeného Silvestra- společná práce dětí- kresba velkého břicha- jak se zvětšovalo- grafomotorické cviky- nejmenší kroužek- největší kroužek- střídání ve vystřihování, domalování obličeje a klobouku pro Silvestra- do velkého břicha uč. zapisuje, co všechno Silvestr snědl.

ÚTERÝ:

 • V kruhu se společně „nastartujeme“ třením dlaní o sebe, potlesky do stehen- cílem je společný rytmus- přidáme krátké říkadlo- Ben, ben, ben, ani krok, přivítáme Nový rok.
 • TÝNOM TÁNOM TALIÁNOM NOVÝ ROK AŤ JE MU PŘÁNO, TÝNOM TÁNOM TŘESKY PLESKY, AŤ JE VŠEM NA SVĚTĚ HEZKY! – postupně přidáme dlaň na levé rameno- TÝNOM, na pravé rameno- TÁNOM, zamotáme předloktí- TALIÁNOM, nabídneme jednu dlaň NOVÝ ROK, druhou dlaň AŤ JE MU PŘÁNO, tleskání a pleskání na konec říkadla.
 • Asociační kruh: uprostřed kruhu je arch balicího papíru s nápisem PF 2021 a košík barevných korálků, nebo plastových svíček, nebo knoflíků- ABY TO BYL DOBRÝ DOK A ABY BYLO NA SVTĚ LIDEM HEZKY, TAK PŘIDÁM: děti doplňují- zdraví, výletů, kamarádů,…ten, kdo řekne, přidá barevný předmět na nápis.
 • Uč. rozhází na papíru tmavé knoflíky a činnost pokračuje: ABY TO BYL DOBRÝ ROK A ABY BYLO NA SVĚTĚ HEZKY, TAK BERU: děti doplňují např. nemoci, rýmu,…dáme tmavé knoflíky do krabičky a pevně zalepíme.
 • Jak to bylo na tři krále? – převyprávění příběhu s obrázkovou knihou.
 • Výroba královských korun z papíru- stříhání, lepení- zdobení začínajícími písmeny- co ještě začíná na písmena na korunách? – děti říkají slova, která je napadnou.
 • Hra Na krále- KRÁL SEDÍ NA TRŮNĚ, V PPÍROVÉ KORUNĚ, KDO KORUNU Z HLAVY ZVEDNE, NA KRÁLOVSKÝ TRŮN SI SEDNE – obodoba hry na honěnou.

STŘEDA:

 • Nácvik písničky Tři králové- doprovod rytmickými nástroji- písnička bude na Tříkrálový průvod, který budeme dělat po školce
 • Rytmické nástroje- bomwhakery, dřívka,…

ČTVRTEK:

 • Kam odešli tři králové? Děti vymýšlí, kam mohli odejít- jak vypadá takové království-co tě napadne, když se řekne království- asociační kruh- slovo spojeno s akcí- kdo řekne něco o království, tak přidá kostku, až postavíme věž- zjistíme co vše o králích a královstvích víme.
 • Děti ho mohou ztvárnit výtvarně, nebo postavit z kostek, z lega.
 • Jak se dá vstoupit do království? Musíme odemknout klíčem. – klíčem je básnička od J. Bruknera „Klíč od království“ s pohybem.

A TOTO JE OD KRÁLOVSTVÍ KLÍČ

(děti ukážou na klíč)¨

V TOM KRÁLOVSTVÍ JE MĚSTO

(široce upažíme)

V TOM MĚSTĚ ULICE

(obě ruce vzpažíme)

V ULICI ULIČKA

(jedna ruka připažená, drhá vzpažená)

V ULIČCE DVŮR

(spojené paže před tělem do kulata)

V TOM DVOŘE DŮM

(vzpažit, dlaně vytvoří stříšku na hlavě)

V TOM DOMĚ POSTEL

(složením předloktí na sebe před tělem)

V POSTELI KOŠ

(rozevřené paže před tělem)

V TOM KOŠI KVĚTINY

(opřeme bradu do otevřených dlaní)

A pozpátku:

KVĚTINY V KOŠI

KOŠ V POSTELI

POSTEL V DOMĚ

DŮM VE DVOŘE

DVŮR V ULIČCE

ULIČKA V ULICI

ULICE VE MĚSTĚ

MĚSTO V KRÁLOVSTVÍ

A TOTO JE OD KRÁLOVSTVÍ KLÍČ!

 • Měníme tempo u říkadla.
 • Řadíme obrázky dle básničky, jak jdou za sebou.
 • Učíme se číst dle symbolů- obrázkové čtení.

PÁTEK:

 • Pokračování v činnosti z předešlého dne- hra Na krále- motivace
 • Každé království má svůj erb.
 • Kašparovo mělo v erbu K,….
 • Děti vymýšlejí a malují svůj erb na šablonu.
 • Hra Všichni domů: motivace- Byla jednou tři království, která byla postavena blízko u sebe- každé mělo jinou barvu- červené, modré a žluté- šátky, lidé chodili na trh a když král zavolal Všichni domů, všichni se poslušně vrátili domů- vybrané dítě má barevný šátek a když zavolá, děti si musí hlídat, které království se má vrátit domů. V roli se vystřídají.
 • V každém království bývají také plesy a bály- diskotéka pro děti, tancování, „vyblbnutí“.

 

Prosinec: Pohádkové Vánoce přišli opět po roce

Tematické celky:

 • Narodil se Ježíšek, koupíme mu kožíšek.

Zdroj: Inspiromat Hanky Švejdové

Úterý:

 • Cvičení:
 • Přirozená a zdravotní cvičení
 • Vánoční cukroví – pohybová hra:

Děti představují cukroví, např. pracny a rohlíčky a stojí na jedné straně místnosti jako cukroví vyrovnané na tácu. Cukroví je napečené a spokojeně se těší na Vánoce. Nechce být snědené před Vánoci, rádo by taky vidělo stromeček atd.

Na opačné straně místnosti stojí vedle sebe 2jedlíci – mlsné jazyky, kteří mají na cukroví chuť, drží se za ruce a říkají:

Pracny a rohlíčky na míse, kdo si vezme, nají se…

Děti-cukroví odpovídají:

Ne, ne, ne, ne, ne, ne, nechceme být snědené!!!!

Cukroví ubývá, jedlíci tloustnou. Kdo z dětí představujících cukroví je chycený, přidává se k jedlíkům-honičům.

Řízená činnost:

 • Hra Na vánočku- děti se postaví do kruhu- uprostřed kruhu je židle, na kterou se posadí pan pekař, nebo pekařka a drží v ruce „vánočku“
 • Děti se v kruhu drží za ruce a roztáčejí s doprovodným textem:

UPEČENÁ VÁNOČKA, TA SE RÁNA NEDOČKÁ.

ŇAM, ŇAM, ŇAM, TO SI DÁM, TO SI ZASE POCHUTNÁM.

Poté se kruh zastaví, pekař či pekařka uprostřed podřimuje po těžké práci, učitelka na někoho mrkne, ten se opatrně přiblíží a sebere vánočku a utíká s ní okolo kruhu. Pekař se ho snaží dohonit, ale úkolem je sednout si na místo pekaře a tím se také pekařem pro příští kolo stává.

 • V kruhu na koberci: Co se stane, když pekařka mlsouna dohoní?- prostor pro reakce dětí

Smí se to, vzít si kdy chci, co chci?- jak to uděláme u nás ve školce?

Následuje další varianta hry:

UPEČENÁ VÁNOČKA, TA SE RÁNA NEDOČKÁ.

ŇAM, ŇAM, ŇAM, TO SI DÁM, TO SI ZASE POCHUTNÁM.

 • Kruh se zastaví, učitelka dá pokyn a někdo přijde k pekařce a hezky ji požádá, jestli si může kousek vzít.
 • Další otázky: z čeho se peče vánočka? Jak se plete copánek?
 • Můžeme si vyzkoušet na zemi s jednotlivými dětmi.
 • Výtvarná činnost: výroba nejrůznějšího cukroví z modelíny, z papíru, kdy budou předem připravené geometrické tvary, které děti nějakým způsobem dozdobí
 • Pak budeme rovnat mamince na plech- černý papír a děti dle pokynů učitelky budou řadit např. čtverec, trojúhelník, kolečko,….

Středa:

 • Cvičení: akrobatické cviky, prvky jógy
  • Písnička na úvod:

  Čas jako voda rychle plyne, na Vánoce se těšíme,

  refrén 2x: hoja hoja hoja hoja hoja hoja džundža.

  Už aby Vánoce byly, jen aby se nezpozdily,

  refrén 2x:  hoja hoja hoja hoja hoja hoja džundža.

  Melodie písničky:  c e g e f d e c, c e g e f d e d, refrén: e e f d, e e f d, e e f d, c c

  ·         Mohlo by se stát, že se Vánoce opozdí?

  V jednom městě, v jednom kraji, všichni lidé povídají,

  že se k lidem po roce nevrátily Vánoce.

  A místo toho poslaly lidem psaní. Nevěříte? Já to vím, to psaní vám přečíst smím.

  (Inspirováno pohádkou J. Čapka: O Vánocích, které nechtěly být)

  Učitelka přečte psaní, které Vánoce poslaly lidem, děti se dozví, že Vánoce se rozhodly, že nepřijdou, protože velcí lidé i děti dělaly ten rok samé MRZKÉ skutky a tak se Vánoce rozhodly, že nepřijdou.

  Diskuze s dětmi: Co jsou to mrzké skutky, co dělali lidé špatného a ošklivého, že Vánoce nepřišly?

  • Jak to vypadá u nás ve školce? Nedějí se tu taky ošklivé věci?

  Co se nám nelíbí, co se ve školce nedělá a co může pokazit Vánoce? Společně s dětmi si pojmenujeme, jaké MRZKÉ skutky jsme ve školce zažili. Děti uvádějí konkrétně: Petruška kouše, Matěj bouchá děti, Ondra boří dětem stavby, Mája nechce uklízet a Péťa na vycházce plive – tudíž máme ve školce KOUSÁNÍ, BOUCHÁNÍ, NEUKLÍZENÍ + NEPOŘÁDEK, PLIVÁNÍ atd.

  Odstraňujeme MRZKÉ skutky:

  • Společnou hrou s říkadlem:

  Prostřednictvím říkadla zabalíme mrzké skutky s obměnami1.verše:

  Halí balí habalí, plivání se zabalí, bouchání se zabalí, praní se teď zabalí atd.

  (Zatímco děti v kruhu „balí“ prostřednictvím pohybu těla v rytmu říkadla – pohyb dlaní, ramen, boků, nohou atd., uprostřed kruhu je dítě a omotává krabičku barevnou vlnou. Je vhodné předem krabičku naplnit rýží, hrachem atd., aby vydávala zvuk. Obalenou krabičku, kde je zabalené bouchání atd. si označíme symbolem či začínajícím písmenkem.)

  • Každodenní reflexí chování dětí ve školce

  Zdali je dobře zabaleno a už se to ve školce neděje, to už budeme hlídat v průběhu každého dne ve školce.

  Čtvrtek:

  • Cvičení: zdravotní cviky, protahovací cviky
  • Kapříková honička

  Děti v roli kaprů s pohybujícími se pažemi nataženými dozadu představují kapříky a volně plavou – běhají v prostoru herny. Stranou číhá rybář (označený rybářským kloboukem) a ten řekne: Budou řízky hola hej, ty, kapříku, pozor dej… Poté se rybář rozběhne a chytá kapry. Kapři se mohou zachránit rychlým lehnutím na břicho – to znamená, že se ukryli v bahně a rybář je nevidí. Sotva se rybář vzdálí a chytá jiného kapra, opět z bahna vyplují a pokračují v honičce.

  • Řízená činnost:
  • Hra Na dárečky

  Hru na dárečky motivujeme malým kouzlem. Děti se v prostoru roztočí kolem své osy s doprovodem kouzla: Hokus, pokus, fidibus, proměnit se na dáreček, který si přeješ, je zabalený v krabici, v papíru, možná i s pěknou mašlí, zkus!

  Úder na tamburínu zastavuje akci a děti zůstávají v různých polohách ve „štronzu“ proměněné na dárečky.

  Učitelka opatrně opustí svoji roli dárečku a komentuje: Vydržte chvilku, já hned zjistím, co se v kterém dárečku ukrývá… Poté přistupuje k jednotlivým dětem, zaťuká na dítě – dáreček se slovy: Dárečku, dárečku, co v sobě ukrýváš? Dáreček–dítě se rozevře (tj. vzpaží) a odpovídá, např. lyže, mobil, živé miminko, křečka, tablet atd. Hru opakujeme – děti nabízejí zajímavější pohybové zobrazení.

  • Pracovní list- kresba přání do dárečku
  • Výroba balicího papíru na dárky- obtiskování čehokoliv vánočního

   

  Pátek:

  • Cvičení: zdravotní cviky
  • Pohybová hra dle výběru dětí z předchozích dní
  • Řízená činnost:
  • Pečení cukroví- vážení, odměřování, modelování

   

23.-27.11.

„Broučci a zvířátka ty už šli spát a my budem Adventu brzy otvírat

 Pondělí: Uspávání broučků

( Zdroj: Metodické listy jsou jako soubor vydávány v rámci projektu „Školní program EVVO krok za krokem – další vzdělávání pedagogů při zajišťování EVVO v MŠ, ZŠ a SŠ“, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/03.0016. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Autor: Marie Kordulová, Iva Koutná / ilustrace: Kateřina Mrnůštíková© Líska – o.s. pro EVVO ve Zlínském krajiMetodIcKý lIst lísKy pro učItele nA podporu eVVo Ve šKolách)

Cíl:

 • Poznávání života některých druhů hmyzu.
 • Utváření ohleduplného vztahu k přírodě.
 • Odstranění negativního vztahu dětí k některým druhům živočichů.
 • Přirozené vyjadřování pozitivních citů k sobě i přírodě.
 • Rozšiřování slovní zásoby, procvičování paměti – osvojení krátkých textů a říkanek, sledování a vyprávění příběhu.
 • Rozvíjení představivosti a tvořivosti.

Motivační rozhovor na téma „Broučci“, jaká je jejich sounáležitost s živou přírodou.

 • Zaměříme se na názvy, velikost, tvar těla, barvy, kdy a kde je můžeme vidět.
 • Zjistíme, které broučky děti znají, které umí pojmenovat, kde je viděli, co o nich ví, kdo zažil nějakou příhodu, co se dozvěděli minulý týden, když uspávali už nějaká zvířátka.
 • Přečteme si ukázku z vybrané knihy, příp. si pustíme krátký úryvek z pohádky.
 • Výroba broučka: děti z připraveného materiálu – přírodniny, výtvarný materiál, skořápky, kaštany-malování na kamínky– vyrobí broučka. Mohou mu dolepit křidélka, krovky.
 • Svého broučka pojmenují a následně vezmou na místo, kde budou broučky uspávat.
 • Na zahradě– uspávání broučků: zvolíme vhodné místo, skupinky dětí vytvoří z listí, větviček, mechu a dalšího přírodního materiálu malé kupky, do kterých svého broučka dají spát, aby mu nebylo zima.
 • V kruhu řeknou básničku či zazpívají ukolébavku: „Halí, belí, zvířátka“
 • Po návratu do třídy reflexe.
 • V dalším období se můžete na místo vracet a povídat si, co se jim si zdá, co je čeká, až se na jaře vzbudí apod.
 • Při odpoledním odpočinku si přečteme úryvek z knihy Broučci, jak se brouček v zimě vzbudí, chce vidět sníh a maminka mu vaří polévku.

Úterý: OŘECHOVÁ INSPIRACE + otevření ADVENTU

(Zdroj: Inspiromat Hanky Švejdové, pedagogika F.Ketta – www.kett.cz )

Cíl:

 • Mít vlastní zážitek ze hry.
 • Získání nových zkušeností ze světa lidí.
 • Přiblížení lidových tradic a zvyků.
 • Osvojení si poznatků o počasí, o přírodě.
 • Rozvíjení fantazie, rytmického cítění, mluveného projevu a logického myšlení.
 • Naučení trpělivosti, sounáležitosti, ohleduplnosti k ostatním.

 

Hele, hele, copak to tu je… (www.kett.cz)

 • Vstup do námětu s popěvkem, kdy učitelka přináší ošatku s ořechy zabalenou v zeleném kruhovém šátku:

…Že přišli jste k nám, tak já vás vítám a k tomu vítání něco tu mám…

 • Děti v kruhu osahají zabalený balíček s popěvkem:

Hele, hele, copak to tu asi je, hele, hele, jaképak to je…? Obměny: copak to tu je…. Jak se to jmenuje?

 • Postupně rozbalujeme balíček – kousek já a kousek ty s dopomocí trianglu nebo xylofonu:

Co to je? Co o tom vím? K čemu to je? + vytvoření obrazu uprostřed.

 • Ošatka s ořechy – je dost pro všechny, pro mě i pro tebe:

Rozdávání ořechů se simulací: Jak ořech z větve padá dolů na zem (učitelka pouští ořechy z výšky do dlaní jednotlivých dětí)

 • Činnosti s ořechy – každé dítě má jeden ořech: příklady

Pozdrav s ořechy – ťukání po kruhu

-Kutálení ořechů z dlaně do dlaně: „Převaluj oříšek z dlaně do dlaně….“

-Pozorování ořechů – cestičky, křižovatky, kruhový objezd, jak visel ořech na stromě, 2 poloviny – nahoře, dole, vpravo, vlevo

-Realita: slupka chrání, skořápka chrání, jádro uvnitř – když je něco cenného, je to (mělo by to být) chráněné. V přírodě má hodně věcí ochranu – příklady z přírody, příklady ze života (člověk, srdíčko, mozek, zima, BESIP, peníze…)

Básnička: Do trávy i na střechy, padaly nám ořechy…  – doprovázíme ťukáním, reflektujeme, co jsme se dozvěděli?

Text básničky: (www.kett.cz)

DO TRÁVY I DO STŘECHY PADALY NÁM OŘECHY

BUM, BUM, BUM, TO BYLA ŠLUPKA!

MĚKKÉ JÁDRO TVRDÁ SLUPKA

OCHRAŇUJE, DRŽÍ, PÁNI! PŘED ÚRAZEM ŽIVOT CHRÁNÍ.

NĚKDY ALE STANE SE – SMUTNÉ POVÍDÁNÍ –

ŽE ANI TA TVRDÁ SLUPKA OŘECH NEOCHRÁNÍ.

KDYŽ CHCE VOJTA OŘECHOVÝ KOLÁČEK,

PŘINESE SI NA TU SLUPKU LOUKÁČEK.

Zobrazení: každé dítě dostane barevný šátek a na koberci kolem ošatky si položí oříšek na šátek a ozdobí si svůj oříšek (šňůrkami, zlatými korálkovými řetízky, různým výkladovým materiálem)

Vznikne společný obraz: uprostřed ošatka + okolo se prezentuje každý z nás (lze spojit s přáním navzájem: dítě přijde k jinému dítěti a řekne mu přání, např.: Hanko, přeju tvému oříšku, aby nebyl červivý, aby ti chutnal, až ho rozlouskneš, aby byl zdravý atd.)

Další činnosti: louskání ořechů, komu dám ochutnat, s kým se rozdělím atd.

Středa: Adventní svíčky jsou čtyři stejně jako 4 části roku: jaro, léto, podzim, zima

Utvoříme znovu kruh z lana a motivuji říkadlem, kdy se děti okolo „věnce“ otáčejí v kruhu a nejprve jen se slovy TIK ŤAK, kterými doprovázejí chůzi v kruhu.

 • Po chvíli přidáme říkadlo:

ROK JDE POŘÁD DOKOLEČKA, NIKDY NEJDE NAZPÁTEK.

JENOM OBČAS NAJDE CHVILKU, PŘEVLEČE SI KABÁTEK…

 • Na melodii oblíbené dětské písničky Čí a čí a čí čí čí, jsou to bratři kočičí si s dětmi připomeneme a hned pohybově doprovodíme 4 části roku: mističky se svíčkami ozdobíme okolo předměty, vztahujícími se k danému ročnímu období, např. okolo jedné mističky dáme barevné kytičky, okolo letní mušličky, okolo podzimní kaštany, zimní mističku dozdobíme bílými hvězdičkami.

Září, říjen, listopad, tak se umí Podzim smát + repetice

Zimě vládne prosinec, leden, únor, šup na pec + repetice

Březen, duben, zlatý máj, rozkvete nám celý kraj + repetice

Léto vyžene nás ven, červen, červenec, srpen + repetice

 

*Adventní svíčky jsou čtyři stejně jako 4 etapy lidského života: dětství, mládí, dospělost, stáří

Jak člověk roste: KLUK je nejdřív chlapeček, pak mládenec, tatínek, dědeček, HOLKA nejdřív holčička, slečna, maminka, babička.

A hned si na to zahrajeme a spojíme s improvizovanou básničkou:

Děti se rozdělí na kluky a holčičky, kluci i holky si sednou do dřepu ve dvou řadách proti sobě. Začínají kluci – dřep znázorňuje chlapečka, stoj mládence, hrdý stoj rozkročný s rukama v bok tatínka, stoj v předklonu s rukama za zády dědečka. Obdobně holčičky – dřep je holčička, stoj vzpřímený s rukama podél těla a dlaněmi v pravém úhlu k paži,  znázorňujícími sukýnku je slečna, stoj s předloktími před tělem znázorňujícími houpání děťátka je maminka, obdobný postoj jako u dědečka představuje babičku.

Chlapeček, mládenec, tatínek, dědeček

Holčička, slečna, maminka, babička

tak je to v životě, to není básnička.

Malba postavy-babička, maminka,…- tuž a akvarel

Čtvrtek: Advent už nám začíná, co to děti znamená???

 • Činnost s lanem:

Děti sedí v kruhu na židlích, učitelka posílá po kruhu postupně lano z ruky do ruky s popěvkem: Z ruky do ruky lano putuje, tebe i mě spojuje… (www.kett.cz)

(důležité je nechvátat a spojit s očním kontaktem, popř. se jmény dětí: Hanku a Pepu spojuje) Vytváříme kruh kolem lana: řešíme problémovou situaci, lano je krátké, nás je hodně, jak se spojíme všichni? (Postavíme se, jdeme blíž ke středu kruhu, stojíme jeden vedle druhého…). Jsme spojeni lanem, lano pokládáme na zem kolem ozdobených oříšků a tím vytváříme pomyslný adventní věnec.

 • Hele, hele, copak to tu asi je…

Co by to mohlo být? Je to kulaté, nazdobené?

Učitelka do obrazu postaví 4mističky s vodou a lodičkami se svíčkou v ořechových skořápkách.

 • ADVENTNÍ VĚNEC:

Stojíme v kruhu, spojíme se za ruce a zpíváme společně písničku:

Čas jako voda rychle plyne, na Vánoce se těšíme,

refrén 2x: hoja hoja hoja hoja hoja hoja džundža.

Už aby Vánoce byly, jen aby se nezpozdily,

refrén 2x:  hoja hoja hoja hoja hoja hoja džundža.

Melodie písničky:  c e g e f d e c, c e g e f d e d, refrén: e e f d, e e f d, e e f d, c c

Reflexe:   Na co se na Vánoce nejvíc těšíš?

 • ADVENT – uvedeme krátkou básničkou:

Advent už nám začíná, co to děti znamená?

Čtyři svíčky na věnečku, čtyři týdny čekat mám,

než advent udělá tečku, já se asi nedočkám…

Pod každou mističku se svíčkou položíme bílou papírovou vločku.

Reflexe:  Co jsme se dozvěděli? Proč jsou na adventním věnci 4 svíčky?? Co víš, co si myslíš?

* Adventní svíčky jsou čtyři stejně jako 4týdny čekání na Vánoce a na Ježíška…

Umíme ČEKAT?

Učitelka přináší ošatku s malými jehličnatými větvičkami a postupně po jednom rozdává dětem sedícím v kruhu. Největší větvičku dostává poslední dítě, které muselo nejdéle čekat.

Reflexe: komu se zdálo čekání dlouhé? Je snadné čekat? Důležité je vědět, že všechno chce svůj čas a důležité je vědět, že někdy je potřeba počkat a že nic hezkého a vzácného není hned. I na Vánoce se musí čekat celý rok.

Věnec si okolo ozdobíme větvičkami – kolem lana.

Začínáme vyrábět Adventní kalendář z ruliček od toaletního papíru, který zavěsíme do šatny na kroucenou vrbu. V každé roličce bude adventní pracovní list pro děti.

Pátek: Jak ořechová skořápka plula na Vánoční ostrov

Práce s příběhem:

 • Kladení filozofických otázek.
 • Jak by mohl příběh dopadnout?
 • Chtěli byste také na nějaký ostrov?
 • Co by tam mělo být?

Vánoce jsou hezké, že se nikdo nehádá, každý každému přeje to nejlepší a vyplňují se přání. O vánocích je taky hodně pohádek v televizi, spousta cukroví a ovoce.
Na míse sedělo jablko, pomeranč, banán, ořech i datle a povídaly si, co by si kdo přál. Jablko zrovna říkal: „Já bych si přálo, aby všichni byli zdraví jako já. Podívejte se!“ a rozpůlilo se a byla v něm hvězdička.
Datle řekla: “Já jsem dnes tak šťastná. Jak ten stromeček krásně svítí a voní. U nás stromy nesvítí ani nevoní. U nás rostou jen palmy.“
„Já nic nevidím. Otevřete mě někdo,“ ozvalo se dutým hlasem. Šlo to z ořechové skořápky. „K službám,“ řekl louskáček, specialista na otvírání ořechů. Trošku to chruplo, skořápka se rozskočila a vykulil se ořech. Poulil oči, koukal kolem dokola a vzdechl.“
„To je nádhera, ty vánoce.“
„A co ty by sis přál?“ zeptal se ho pomeranč.
„Aby byly pořád vánoce,“ odpověděl ořech bez rozmýšlení.
Banán mu na to řekl: “To bys musel na Vánoční ostrov.“
Ořech se na něj podíval, jako by nevěřil: „A na tom ostrově jsou pořád vánoce?“
Banán se skoro urazil: „Když je to Vánoční ostrov, tak tam nejspíš budou pořád vánoce.“ „Já tam pojedu,“ rozhodl se hned ořech.
Ale nikdo nevěděl přesně, kde Vánoční ostrov je. Jablíčko myslelo, že to asi bude ten ostrov na rybníku u Chlumce, odkud pocházelo, pomeranč byl zase toho mínění, že Vánoční ostrov leží v jižních mořích, protože o něm mluvili námořníci na lodi, co ho přivezla z dalekých krajů. Banán řekl, že je mu to jedno, protože on stejně nikam nepojede, že má cestování dost a je rád, když pohodlně leží v míse. Problém rozlouskl louskáček, neboť kromě louskání ořechů je odborníkem i na louskání těžkých otázek, Řekl:
„Kdo se zeptá, ten se doptá.“
Ořech se hned zeptal: „Ale koho se mám zeptat a kde?“
Louskáček na to: „Tobě tak něco vysvětlovat. Zeptáš se přece na moři, koho potkáš. Například piráta nebo okouna.“
Tím se všechno vyjasnilo a ořech se chystal na cestu, když se ozvala datle: „Já bych taky ráda na ostrov, kde jsou pořád vánoce.“
„Dobrá, budeš na mé lodi plavčíkem a já kapitánem,“ jmenoval se do funkce ořech. „Kapitáne Oříšku, vezmi mě taky s sebou?“ prosila svíčka na stromečku, která všechno poslouchala.
Prosím tě, co bych na lodi dělal se svíčkou?“ řekl ořech.
„Svítila bych,“ nabídla se svíčka a honem si ještě vymyslela: „V noci musí být loď na moři řádně osvětlená, aby do ní nenarazila velryba. Na to jsou námořní předpisy.“
„Správně,“ souhlasil ořech, aby se nezdálo, že nezná námořní předpisy, „jmenuji tě lodní svíčkou a druhým plavčíkem. A ve dne budeš konat službu ve strážním koši. Strážný v koši hlásí, když spatří pevninu, jestli to nevíš.“
Posádka byla jmenována, přípravy k plavbě skončeny. Vyplutí bylo stanoveno na chvíli štědrovečerních zvyků, kdy se hází střevíčkem, rozkrajují se jablíčka a kdy se také vypouštějí po umyvadle lodičky z ořechových skořápek se zapálenou svíčkou. Když ta chvíle nastala, výprava na Vánoční ostrov vyplula. Jak se ořechová skořápka vzdalovala, v šeru mizely okraje umyvadla, tma houstla a v ní blikal jen plamínek svíčky. Potom se začalo růžově rozednívat, všude okolo bylo modré, širé moře a na obzoru vystupovalo slunce. Už ho bylo půl, už vystoupilo celé, že si stouplo na špičky a vyskočilo na oblohu. Kolem se udělal jasný den, svíčka zhasla svůj plamínek a posádka ořechové skořápky vykřikla:
„Hurá! Jsme na moři!“
Když pluli třetí den, zavolal kapitán plavčíka Datli: „Zeptej se, kudy se jede na Vánoční ostrov.“
„Rozkaz, kapitáne,“ zasalutoval plavčík Datle a rázně odpochodoval, aby splnil rozkaz. Ale nebylo, koho by se zeptal. Pluli týden, pluli měsíc, pluli půl roku, když na pravoboku vystrčila z vody hlavu velryba a řekla:
„Cheche, to je nějaká legrační kocábka,“
„Hele, kde je tady Vánoční ostrov?“ zeptal se pohotově plavčík Datle.
„Támhle,“ mávla ocase, velryba a zmizela v moři.
„Kapitáne, hlásím, že podle sdělení místní velryby je Vánoční ostrov támhle,“ podal neprodleně hlášení plavčík Datle.
Kapitán Oříšek nařídil okamžitě změnit směr plavby za velrybím mávnutím. Urazili sotva jednu větší námořní míli, když se ze strážního koše ozval výkřik: „Země!“
Vykřikl to druhý plavčík Svíčka, který měl službu ve strážním koši. Ořechová skořápka ihned změnila kurs a zamířila k pevnině. Když se přiblížila, ukázalo se, že jsou to ostrovy. Na zelené trávě se pásly ovečky a povalovaly se kraslice. Byly to Velikonoční ostrovy. Kapitán Oříšek si přiložil k ústům hlásnou troubu a kapitánským hlasem zavolal: “Kudy se jede na Vánoční ostrov?“
Jeden beran zvedl hlavu a udělal: „Bééé!“
„Tos nám toho poradil!“ zahučel kapitán a dal příkaz, aby se pokračovalo v plavbě původním směrem. Tu k němu přistoupil plavčík Datle a řekl: „Kapitáne, hlásím, že jsme Vánoční ostrov už přejeli.“
„Jak si na to přišel?“
„Protože velikonoce jsou přece až po vánocích,“ řekl plavčík Datle a kapitána hned mrzelo, že na to sám nepřišel.
„Změnit kurs o sto osmdesát stupňů!“ zavelel. A loď obrátila, protože sto osmdesát stupňů je tolik, že se jede, odkud se přijelo, čili čelem vzad.
Pluli čelem vzad ještě dlouho, až konečně k Vánočnímu ostrovu přijeli. Vyskočili na břeh a volali „Sláva!“
„Co tady křičíte!“ štěkl na ně pes, protože ho probudili, když se vyhříval na sluníčku na břehu a spal.
„Jedeme slavit vánoce,“ vysvětloval mu kapitán Oříšek.
„V tuhle roční dobu vánoce? Máte rozum? Vánoce jsou přece a až v prosinci,“ řekl pes na Vánočním ostrově a zase usnul.
Posádce ořechové skořápky bylo do breku. Zvedli kotvu a vydali se na dlouhou zpáteční plavbu. Poznali, že nikde na světě, ani na Vánočním ostrově, nejsou vánoce po celý rok. Ale jsou o to hezčí, že se celý rok na ně těšíme.
Když po dvanácti měsících plavby přistáli doma v umyvadlovém přístavu, byly zase vánoce a rozsvěcel se stromeček.

 

 • Rozebrat s dětmi příběh.
 • Čím vším museli proplout?
 • Zkusíme si zahrát na skořápku, která pluje na ostrov- pomůcky- padák, obruče, hrazdy, lavička- překážková dráha, kterou si opět společně s dětmi připravíme.