skřítci skřítci
skřítci
dráčci dráčci
dráčci
včelky včelky
včelky
berušky berušky
berušky
cvrčci cvrčci
cvrčci

Dráčci

“CO SE DĚJE V DRAČÍ SLUJI ” 2017/18

VÍTEJ DRÁČKU, DRAČICE! UŽ SE TĚŠÍŠ VELICE? ČEKÁ NA TĚ DRAČÍ SLUJ, TAK UŽ DO NÍ RYCHLE VPLUJ!

VÍTACÍ ŘÍKANKA DRÁČKŮ

Bum, bum, ratata, nejsme žádná mrňata.

Ničeho se nebojíme, my si spolu poradíme,

ej, ej, ej, ve školce je hej!

A kteří Dráčci do sluje patří?

Dráčci: Quido, Ondra, Tomík, Daník
Dračice: Amálka, Karolínka, Linda, Maruška, Maruška, Pája, Nicolka, Adélka

…a paní učitelky Kristina, Veronika,asistent pedagoga Lucie, Marie- logopedka

PŘEJEME NAŠIM DRÁČKŮM, ABY SE DO SVÉ DRAČÍ SLUJE TĚŠILI A ABY MĚLI SPOLEČNĚ SPOUSTU SUPER KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ.

 

PROVOZ TŘÍDY:

6.15-7.00- scházíme se ve třídě Cvrčků

7.00-16.00- jsme ve své třídě

15.30-16.30- končíme ve třídě Cvrčků

 

 

LEDEN

Kouzlo zimy už tu je, na okénko maluje 

Dozvíme se o zimních sportech a radovánkách, co vše se dá ze sněhu vytvářet a co sám vytváří v přírodě mráz. Jak se žije volně žijícím zvířatům a jak jim lidé mohou pomoci. Prohloubíme si vědomosti o zvycích, tradicích a svátcích, které paní zima přináší. Naučíme se mnoho koled, písniček a básniček o zimní tématice.

Tématické celky: 

 • Tři králové přichází, svátky vánoc odnáší (tradice) 
 • Mráz teď všude kraluje, v přírodě si maluje (počasí) 
 • Padá sníh, pojedeme na saních (sporty) 
 • Komu asi patří, jedna stopa, dvě, tři (zvířata, stopy, obydlí, strava) 

Akce:

4.1. 2018 Tříkrálové zpívání dětí z naší MŠ a Projektu Sbor v kostele

25.1. 2018  Divadlo KOS v MŠ „Princezna je hloupá Madla“ (Začátek představení je v 8:30 hod. Cena40Kč)

 

ÚNOR

Pod sněhovou peřinou schováme se před zimou

V tomto měsíci se zaměříme především na karnevalové období a masopust. Vytvoříme si masky. Dále se seznámíme s profesemi dospělých.

Tématické celky:

 • Oblečeme se, třesky plesky, ať bez rýmy je nám hezky (oblečení)
 • Silné kosti, zdraví pevné, vitamíny jsou to pravé
 • Každý má své povolání, práci, čili zaměstnání
 • Halo, pane karnevale, pojďte dále, pojďte dále

Akce:

6.2. Konzultační odpoledne se školní logopedkou

13.2. Vzdělávací program Liška, v MŠ v 9:30 hod – 70 Kč

21.2. Dům umění- vzdělávací program Rozbitá okna- odchod z MŠ v 8:15 hod

23.2. Maškarní rej v MŠ- během celého dopoledne

 

BŘEZEN

Březen s sebou jaro nese, plno věcí dozvíme se 

V tomto období si budeme všímat změn v přírodě, která se připravuje na příchod jara. Budeme pozorovat probouzející jaro, poznávat jarní květiny a volně žijící zvířátka. Povíme si o práci na zahrádce a o tom, co potřebují rostliny ke svému růstu. Připravíme se na svátky jara, namalujeme si vajíčka a neučíme se velikonoční říkadla.

Tématické celky: 

 • Knížky to jsou kamarádi, ve školce je máme rádi 
 • Zimo, zimo táhni pryč 
 • Upleteme pomlázku, hezčí nežli z obrázku (Velikonoce) 

Akce:

6.3. Indiánský karneval v konferenčním sále hotelu Clarion

20.3. Draví ptáci v MŠ

28.3. Výstava O červeném vejci – Jihočeské muzeum

 

DUBEN

Barev plný jarní svět, pojďme o něm vyprávět 

Budeme si vyprávět o počasí, koloběhu vody. Dále se dozvíme něco o vesmíru. Budeme si všímat změn v přírodě, které se dějí na jaře. Naučíme se chránit přírodu a na její ochraně se budeme podílet svými činy.

Tématické celky:

 • Tú, tú,tú, dávej pozor na cestu 
 • Dešťová kapičko, počkej na nás maličko (koloběh vody, jarní počasí, jaro a květiny)
 • Sluníčko voláme, ať tmu tady nemáme (vesmír, kde se vzalo slunce) 
 • Čarodějka na dvorku, startovala motorku (slet čarodějnic) 

Akce:

5.4. Divadlo kos v MŠ ,, Velikonoční pohádka