Skřítci

Přejeme všem Skřítkům krásný školní rok 2020/2021!

DĚKUJEME mamince Matyáška za krásné kamínky s dvanácti Skřítky, vílou Tamarou, vílou Evou a vílou Míšou 🙂

 

AKTUALITY

Fotografie z výletu  zde

 

SKŘÍTCI: OBYVATELÉ SKŘÍTKOVA

Matyášek, Tomášek, Kačenka, Terezka, Deniska, Vašík, Beátka, Simonka, Kryštůfek, Sofinka, Artík, Vincík, Vanesska

LESNÍ VÍLY:

Eva, Míša, Tamara

w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480

VÍTACÍ ŘÍKANKA

Skřítek už je velký kluk, taky velká holčička,

ve školce už neukápne ani jedna slzička.

Hurá, hurá, hop a tlesk,tady bude sranda!

To je dobře, že je nás tu velikánská banda!

 • Vážení rodiče, nezapomínejte s dětmi provádět cvičení dle pokynů oční doktorky a zalepovat očičko. Desatero před pleoptickým cvičením a jeho náměty naleznete zde: DOMÁCÍ OČNÍ CVIČENÍ (mnoho další inspirace naleznete na internetu).

LOGOPEDICKÁ CHVILKA

Logopedická chvilka slouží k procvičování hlásek, rozvíjí oromotoriku (motorika mluvidel) a grafomotoriku (pohybová dovednost v grafické oblasti – písmo, kresba). Může také sloužit k rozvoji laterality (přednostní užívání jednoho z párových orgánů pohybových či smyslových) a základních lokomočních (pohybových) dovedností prostřednictvím her a pohybových činností.

w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480 ZATOULANÝ MÍČEK

LOGOPEDICKÉ PÍSNIČKY

PREVENCE HLÁSKY Č, Š, Ž

MĚSÍČNÍ TÉMATA

květen/červen

Květen – lásky čas – moje maminka má svátek – oslava svátků jara a příprava na svátek matek

Zvířecí farma Skřítkov – založíme si farmu a budeme se starat o zvířátka a jejich mláďátka

Plavala rybička – rozlišujeme vodní plochy – kaluž, rybník, moře a v nich plave

Jedeme do zoo – poznáváme exotická zvířata

Co děláme celý den – kdy je ráno, poledne, večer, dny v týdnu

Cestujeme po světě – dopravní prostředky

Hurá na prázdniny! – činnosti, hry a sporty o prázdninách

březen/duben

 • Vítáme tě, jaro!
 • Třídění odpadu
 • Březen, za kamna vlezem
 • Z pohádky do pohádky
 • Pozor na čarodějnice
 • Mláďátka

leden/únor

 • Tři králové – příběh, výroba královské koruny a králů, nácvik písně Tři králové
 • Paní zima čaruje – hry se sněhem, pokusy
 • V zimním království – hra na Mrazíky, vyrábění, učení písně: Padá sníh, tanečky, seznámení s anglickými slovíčky – píseň s pohybem: Little Snowflake
 • Co dokáže mráz – učení básně: Kolem školky chodí mráz, povídání o zimním oblečení, tvoření, pohádka Rukavička – převyprávění a řazení obrázků podle děje
 • Zimní sporty – seznámení se zimními sporty, rozlišení letních a zimních sportů, tvoření, učení písní
 • Zvířátka v zimě – péče o ptáčky i zvířata v lese, poznávání stop

listopad/prosinec

 • Těšíme se na Ježíška
 • Adventní čas přichází
 • Mikuláš ztratil plášť
 • My se bacilů nebojíme, s vitamíny je porazíme
 • Martin jede na koni

září/říjen

 • Podzim na poli a v lese
 • Strašidlení
 • Sklizeň v zahrádkách
 • Podzimní počasí
 • Náš táta šel na houby
 • To jsem já
 • Opět mezi kamarády

REŽIM DNE U SKŘÍTKŮ

– je pružný a přizpůsobuje se individuálním potřebám a požadavkům dětí

 • 6:15 7:00 – děti se scházejí ve třídě Cvrčků
 • 7:00 – 8:30 – již ve své třídě, spontánní hravé aktivity, nabídka činností podle zájmu dětí, individuální práce s jednotlivými dětmi
 • 8:30 – 9:00 – hygiena a svačinka
 • 9:00 – 9:30 – didakticky cílené činnosti, které mají různou formu a způsob organizace, zaměřují se např. na spontánní učení, jazykové chvilky, smyslové a pohybové hry, výtvarné
  a pracovní činnosti
 • 9:30 – 11:30 – pobyt venku (podle počasí procházka, pobyt na školní zahradě, hry na školním hřišti)
 • 11:30 – 12:00 – hygiena, oběd
 • 12:00 – 14:00 – hygiena (včetně čištění zoubků), odchod domů, případně příprava
  na odpočinek, odpočinek
 • 14:00 – 14:30 – hygiena, odpolední svačinka
 • 14:30 – 16:30 – odpolední zájmové činnosti dětí (hry, kresba, pokračování v didakticky cílených činnostech…), dle počasí pobyt na šk. zahradě, rozcházení dětí domů