Skřítci

Přejeme všem Skřítkům  krásný školní rok 2020/2021! w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480

AKTUALITY

 • Nové fotografie Skřítků zde

Pro zabavení posíláme několik návrhů na činnosti, které můžete s dětmi provádět doma, nebo při procházkách venku.

HALLOWEEN

PODZIM S JEŽKEM

CVIČME OČI S PODZIMEM

 

SKŘÍTCI: OBYVATELÉ SKŘÍTKOVA

Matyášek, Tomášek, Kačenka, Terezka, Deniska, Vašík, Beátka, Simonka,  Kryštůfek, Sofinka, Artík, Vincík

LESNÍ VÍLY: 

Eva, Míša, Tamara

w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480

VÍTACÍ ŘÍKANKA

Skřítek už je velký kluk, taky velká holčička,

ve školce už neukápne ani jedna slzička.

Hurá, hurá, hop a tlesk,tady bude sranda!

To je dobře, že je nás tu velikánská banda!

 • Vážení rodiče, nezapomínejte s dětmi provádět cvičení dle pokynů oční doktorky a zalepovat očičko. Desatero před pleoptickým cvičením a jeho náměty naleznete zde: DOMÁCÍ OČNÍ CVIČENÍ (mnoho další inspirace naleznete na internetu).

LOGOPEDICKÁ CHVILKA

Logopedická chvilka slouží k procvičování hlásek, rozvíjí oromotoriku (motorika mluvidel) a grafomotoriku (pohybová dovednost v grafické oblasti – písmo, kresba). Může také sloužit k rozvoji laterality (přednostní užívání jednoho z párových orgánů pohybových či smyslových) a základních lokomočních (pohybových) dovedností prostřednictvím her a pohybových činností.

w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480 ZATOULANÝ MÍČEK

LOGOPEDICKÉ PÍSNIČKY

MĚSÍČNÍ TÉMATA

leden/únor

Tři králové

Paní zima čaruje – hry se sněhem, pokusy

Co dokáže mráz

Zimní oblečení

Zimní sporty

Zvířátka v zimě – péče o ptáčky i zvířata v lese

listopad/prosinec

 • Těšíme se na Ježíška
 • Adventní čas přichází
 • Mikuláš ztratil plášť
 • My se bacilů nebojíme, s vitamíny je porazíme
 • Martin jede na koni

září/říjen

 • Podzim na poli a v lese
 • Strašidlení
 • Sklizeň v zahrádkách
 • Podzimní počasí
 • Náš táta šel na houby
 • To jsem já
 • Opět mezi kamarády

REŽIM DNE U SKŘÍTKŮ   

– je pružný a přizpůsobuje se individuálním potřebám a požadavkům dětí

 • od 6:15 se děti scházejí ve své třídě – příchod dětí, spontánní hravé aktivity,  nabídka činností podle zájmu dětí, individuální práce s jednotlivými dětmi
 • 8:30 –  9:00 – hygiena a svačinka
 • 9:00 – 9:30 – didakticky cílené činnosti, které mají různou formu a způsob organizace, zaměřují se např. na spontánní učení, jazykové chvilky, smyslové a pohybové hry, výtvarné
  a pracovní činnosti
 • 9:30 – 11:30 – pobyt venku (podle počasí procházka, pobyt na školní zahradě, hry na školním hřišti)
 • 11:30 – 12:00 – hygiena, oběd
 • 12:00 – 14:00 – hygiena (včetně čištění zoubků), odchod domů, případně příprava
  na odpočinek, odpočinek
 • 14:00 – 14:30 – hygiena, odpolední svačinka
 • 14:30 – 16:30 – odpolední zájmové činnosti dětí (hry, kresba, pokračování v didakticky cílených činnostech…), dle počasí pobyt na šk. zahradě, rozcházení dětí domů