Skřítci

Přejeme všem Skřítkům  krásný školní rok 2020/2021! w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480

VÍTÁME ŠECHNY DĚTI I RODIČE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE! UŽIJEME SI HO URČITĚ LÉPE A POKLIDNĚJI NEŽ TEN UPLYNULÝ.

VŠECHNY DŮLEŽITÉ INFORMACE BUDETE VČAS DOSTÁVAT.

TAK HLAVNĚ VYKROČIT PRAVOU NOHOU A S ÚSMĚVEM! CO NÁS NEZABILO, TO NÁS POSÍLILO. 🙂

 

OBYVATELÉ SKŘÍTKOVA

SKŘÍTCI:

Matyášek, Tomášek, Kačenka, Terezka, Deniska, Vašík, Beátka, Simonka,  Kryštůfek, Sofinka, Artur, Vincent

LESNÍ VÍLY: 

Eva, Míša, Tamara

 

w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480

VÍTACÍ ŘÍKANKA

Skřítek už je velký kluk, taky velká holčička,

ve školce už neukápne ani jedna slzička.

Hurá, hurá, hop a tlesk,tady bude sranda!

To je dobře, že je nás tu velikánská banda!

AKTUALITY

INFORMAČNÍ SCHŮZKA dne 15.9. VE SKŘÍTKOVĚ ZRUŠENA. 

CHCEME SI S VÁMI A DĚTMI NAPLÁNOVAT PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE S MALOVÁNÍM HRNEČKŮ A NE SEDĚT VE TŘÍDĚ V ROUŠKÁCH.

NÁHRADNÍ TERMÍN DÁME VČAS VĚDĚT.

15. 9. 15.30 hodin SKŘÍTKOVSKÝ TEAMBUILDING

Abychom se vzájemně lépe poznali, setkáme se ve třídě Skřítků, popovídáme si a přitom si vyrobíme hrnečky na pití čaje ve třídě. Nebojte se, nebudeme kroužit na kruhu, hrnečky si koupíme, jen si je pěkně dozdobíme vypalovací barvou. Cenu barvy a hrnečků dáme včas vědět.

 


w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480
 • Vážení rodiče, nezapomínejte s dětmi provádět cvičení dle pokynů oční doktorky a zalepovat očičko. Desatero před pleoptickým cvičením a jeho náměty naleznete zde: DOMÁCÍ OČNÍ CVIČENÍ (mnoho další inspirace naleznete na internetu).

 

LOGOPEDICKÁ CHVILKA

Logopedická chvilka slouží k procvičování hlásek, rozvíjí oromotoriku (motorika mluvidel) a grafomotoriku (pohybová dovednost v grafické oblasti – písmo, kresba). Může také sloužit k rozvoji laterality (přednostní užívání jednoho z párových orgánů pohybových či smyslových) a základních lokomočních (pohybových) dovedností prostřednictvím her a pohybových činností.

w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480 ZATOULANÝ MÍČEK

 


MĚSÍČNÍ TÉMATA

září 


REŽIM DNE U SKŘÍTKŮ   

– je pružný a přizpůsobuje se individuálním potřebám a požadavkům dětí

 • od 6:15 se děti scházejí ve své třídě – příchod dětí, spontánní hravé aktivity,  nabídka činností podle zájmu dětí, individuální práce s jednotlivými dětmi
 • 8:30 –  9:00 – hygiena a svačinka
 • 9:00 – 9:30 – didakticky cílené činnosti, které mají různou formu a způsob organizace, zaměřují se např. na spontánní učení, jazykové chvilky, smyslové a pohybové hry, výtvarné
  a pracovní činnosti
 • 9:30 – 11:30 – pobyt venku (podle počasí procházka, pobyt na školní zahradě, hry na školním hřišti)
 • 11:30 – 12:00 – hygiena, oběd
 • 12:00 – 14:00 – hygiena (včetně čištění zoubků), odchod domů, případně příprava
  na odpočinek, odpočinek
 • 14:00 – 14:30 – hygiena, odpolední svačinka
 • 14:30 – 16:30 – odpolední zájmové činnosti dětí (hry, kresba, pokračování v didakticky cílených činnostech…), dle počasí pobyt na šk. zahradě, rozcházení dětí domů