Skřítci

 

Přejeme všem Skřítkům  krásný celý školní rok 2019/2020! 

Paní učitelky Eva Bartušková, Helena Nesvadbová a asistentka pedagoga Tamara Tousecká.

 

 

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE :

Ve středu 4. 12. k nám do školky přijde Mikuláš s nadílkou a přivede si i hodné čerty. Děti si mohou také vzít čertí růžky, aby mohly velkým čertům nahnat strach 🙂

Vánoční prázdniny budou od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020

7.1.2020 budeme s dětmi zpívat v kostele na Palackého náměstí, je to moc hezká akce a my již nyní trénujeme vánoční zpívání. Pokud byste si chtěli s námi také zazpívat, texty písní jsou ve fotogalerii, melodie najdete na youtube, nebo se připojte k nám, když odpoledne pějeme u piána 🙂

 

 

24.11. BENEFIČNÍ UTKÁNÍ VE PROSPĚCH NAŠÍ ŠKOLKY  v hokejovém centru Pouzar

Na benefičním utkání se pro děti z naší školky vybrala pěkná částka peněz. Jen je škoda, že z celé školky  se sešly děti 4, z naší třídy ani jedno. Je to škoda, užily by si to a rodiče také.

Režim dne u Skřítků:                                                                                    

– je pružný a přizpůsobuje se individuálním potřebám a požadavkům dětí

od 6:15 se děti scházejí ve své třídě- příchod dětí, spontánní hravé aktivity,  nabídka činností podle zájmu dětí, individuální práce s jednotlivými dětmi

8:30 –  9:00 – hygiena a svačinka

9:00 – 9:30 – didakticky cílené činnosti, které mají různou formu a způsob organizace, zaměřují se např. na spontánní učení, jazykové chvilky, smyslové a pohybové hry, výtvarné
a pracovní činnosti

9:30 – 11:00 – pobyt venku (podle počasí procházka, pobyt na školní zahradě, hry na školním hřišti)

11:00 – 12:00 – hygiena, oběd

12:00 – 14:00 – hygiena (včetně čištění zoubků), odchod domů, případně příprava
na odpočinek, odpočinek

14:00 – 14:30 – hygiena, odpolední svačinka

14:30 – 16:30 – odpolední zájmové činnosti dětí (hry, kresba, pokračování v didakticky cílených činnostech…), dle počasí pobyt na šk. zahradě, rozcházení dětí domů

VÍTACÍ ŘÍKANKAw_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480

Skřítek už je velký kluk, taky velká holčička,

ve školce už neukápne ani jedna slzička.

Hurá, hurá, hop a tlesk,tady bude sranda!

To je dobře, že je nás tu velikánská banda!

——————————————————————————————————–

OBYVATELÉ SKŘÍTKOVA

SKŘÍTCI:

Matyášek, Fanynka, Tomášek, Mireček, Kačenka, Terezka, Deniska, Vašík, Beátka, Simonka,  Kryštůfek

LESNÍ VÍLY: 

Eva, Helena, Tamara

 

 MĚŠÍČNÍ TÉMATA:

LISTOPAD 2019

.  Svatý Martin

. Co děláme celý den

.  Barvy, barvy, barvičky

.  Mikuláš ztratil plášť

 

ŘÍJEN 2019

. Vítr Škodílek pracuje na zahradě

. Vítr Škodílek a podzimní počasí

. Vítr Škodílek v lese

. Návštěva u Strašidýlka

 

ZÁŘÍ 2019

.  Vítejte ve Skřítkově

. Vytváříme pravidla třídy

. Poznáváme nové kamarády

. Vítr Škodílek a podzim

 

 

 

w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480

w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480

w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480

w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480