Skřítci

Přejeme všem Skřítkům  krásný školní rok 2019/2020! w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480

OBYVATELÉ SKŘÍTKOVA

SKŘÍTCI:

Matyášek, Fanynka, Tomášek, Mireček, Kačenka, Terezka, Deniska, Vašík, Beátka, Simonka,  Kryštůfek

LESNÍ VÍLY: 

Eva, Helena, Tamara, Hanka

Pro dlouhodobou (ale krásnou) neschopenku zastupuje paní  učitelku Helenu Nesvadbovou Tamara Tousecká a na post asistentky pedagoga k nám přestoupila z Dráčků paní Hanka Muková.

w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480

VÍTACÍ ŘÍKANKA

Skřítek už je velký kluk, taky velká holčička,

ve školce už neukápne ani jedna slzička.

Hurá, hurá, hop a tlesk,tady bude sranda!

To je dobře, že je nás tu velikánská banda!


CO NÁS ČEKÁ A NEMINE

 • 12. – 14. 6. 2020 – plánovaný víkendový pobyt rodičů s dětmi v kempu CHATY OSIKA
 • Hurá, může se uskutečnit!
 • bližší informace a rezervace chatek ve třídě u Skřítků nebo zavolejte přímo mě (Eva Bartušková) na tel. 606 158 460
 • informace pro všechny: tato akce není pod hlavičkou MŠ, organizujeme si ji sami za sebe!

AKTUALITY

 • Vážení rodiče, nezapomínejte s dětmi provádět cvičení dle pokynů oční doktorky a zalepovat očičko. Desatero před pleoptickým cvičením a jeho náměty naleznete zde: DOMÁCÍ OČNÍ CVIČENÍ (mnoho další inspirace naleznete na internetu).
 • Snažte se dodržovat všechna hygienická doporučení, ať ten vir co nejdříve porazíme!

 


NÁMĚTY NA ČINNOSTI S DĚTMI

 

JAK ZPŘÍJEMNIT DĚTEM I SOBĚ POBYT DOMA? ZAHRAJTE SI NA ŠKOLKU!

Níže se Vám zobrazují témata, která bychom s dětmi probíraly ve školce. Načerpejte inspiraci a užijte si to. Co se dětem podaří vytvořit jim ukládejte, ať své výtvory mohou po znovuotevření  přinést do školky a pochlubit se, tak jak nám, tak svým kamarádům. Můžete nám také psát na náš email: skritciocnims@gmail.com jak se Vám daří.

 

w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480 TÉMATA PRO INSPIRACI

Moje oblíbená knížka

Velikonoce – běžel tudy zajíček

písnička pro radost

Máme rádi zvířata

Mláďata

Strašné strašidlení

 

LOGOPEDICKÁ CHVILKA

Logopedická chvilka slouží k procvičování hlásek, rozvíjí oromotoriku (motorika mluvidel) a grafomotoriku (pohybová dovednost v grafické oblasti – písmo, kresba). Může také sloužit k rozvoji laterality (přednostní užívání jednoho z párových orgánů pohybových či smyslových) a základních lokomočních (pohybových) dovedností prostřednictvím her a pohybových činností.

 

w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480 ZATOULANÝ MÍČEK

 

 

Přejeme pevné zdraví, ještě pevnější nervy a snad brzy naviděnou.

 

Eva, Tamara a Hanka

 MĚSÍČNÍ TÉMATA

 

DUBEN 2020

 • Velikonoce – běžel tudy zajíček

BŘEZEN 2020

 • Haló pane Karnevale
 • Jak se příroda probouzí – hledáme první známky jara
 • Moje oblíbená knížka

ÚNOR 2020

 • Z pohádky do pohádky
 • Zimní sporty
 • Haló pane Karnevale

LEDEN 2020

 • Tři králové
 • Zvířátka v zimě
 • Co dokáže mráz
 • Z pohádky do pohádky

PROSINEC 2019

 • My se čertů nebojíme
 • Těšíme se na Ježíška
 • Koledy, zvyky, tradice

LISTOPAD 2019

 • Svatý Martin
 • Co děláme celý den
 • Barvy, barvy, barvičky
 • Mikuláš ztratil plášť

ŘÍJEN 2019

 • Vítr Škodílek pracuje na zahradě
 • Vítr Škodílek a podzimní počasí
 • Vítr Škodílek v lese
 • Návštěva u Strašidýlka

ZÁŘÍ 2019

 • Vítejte ve Skřítkově
 • Vytváříme pravidla třídy
 • Poznáváme nové kamarády
 • Vítr Škodílek a podzim

REŽIM DNE U SKŘÍTKŮ       

 

– je pružný a přizpůsobuje se individuálním potřebám a požadavkům dětí

 • od 6:15 se děti scházejí ve své třídě – příchod dětí, spontánní hravé aktivity,  nabídka činností podle zájmu dětí, individuální práce s jednotlivými dětmi
 • 8:30 –  9:00 – hygiena a svačinka
 • 9:00 – 9:30 – didakticky cílené činnosti, které mají různou formu a způsob organizace, zaměřují se např. na spontánní učení, jazykové chvilky, smyslové a pohybové hry, výtvarné
  a pracovní činnosti
 • 9:30 – 11:30 – pobyt venku (podle počasí procházka, pobyt na školní zahradě, hry na školním hřišti)
 • 11:30 – 12:00 – hygiena, oběd
 • 12:00 – 14:00 – hygiena (včetně čištění zoubků), odchod domů, případně příprava
  na odpočinek, odpočinek
 • 14:00 – 14:30 – hygiena, odpolední svačinka
 • 14:30 – 16:30 – odpolední zájmové činnosti dětí (hry, kresba, pokračování v didakticky cílených činnostech…), dle počasí pobyt na šk. zahradě, rozcházení dětí domů