Skřítci

 

Přejeme všem Skřítkům  krásný celý školní rok 2019/2020! 

Paní učitelky Eva Bartušková, Helena Nesvadbová a asistentka pedagoga Tamara Tousecká.

 

Vážení rodiče,

v pátek 27.09.2019 půjdou Skřítci na malý výlet.  Ze Sokolského ostrova v 10:00 h vyjedeme lodičkou na Malý jez a zpátky.

Odchod ze školky je naplánován po svačince a to v  9:00 h. Prosím, oblečte vhodně své malé Skřítky. V případě deště se výlet ruší.

Cena obousměrné jízdenky je 40,–Kč.

Děkujeme

Lesní víly.

 

Režim dne u Skřítků:                                                                                    

– je pružný a přizpůsobuje se individuálním potřebám a požadavkům dětí

od 6:15 se děti scházejí ve své třídě- příchod dětí, spontánní hravé aktivity,  nabídka činností podle zájmu dětí, individuální práce s jednotlivými dětmi

8:30 –  9:00 – hygiena a svačinka

9:00 – 9:30 – didakticky cílené činnosti, které mají různou formu a způsob organizace, zaměřují se např. na spontánní učení, jazykové chvilky, smyslové a pohybové hry, výtvarné
a pracovní činnosti

9:30 – 11:00 – pobyt venku (podle počasí procházka, pobyt na školní zahradě, hry na školním hřišti)

11:00 – 12:00 – hygiena, oběd

12:00 – 14:00 – hygiena (včetně čištění zoubků), odchod domů, případně příprava
na odpočinek, odpočinek

14:00 – 14:30 – hygiena, odpolední svačinka

14:30 – 16:30 – odpolední zájmové činnosti dětí (hry, kresba, pokračování v didakticky cílených činnostech…), dle počasí pobyt na šk. zahradě, rozcházení dětí domů

VÍTACÍ ŘÍKANKAw_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480

Skřítek už je velký kluk, taky velká holčička,

ve školce už neukápne ani jedna slzička.

Hurá, hurá, hop a tlesk,tady bude sranda!

To je dobře, že je nás tu velikánská banda!

——————————————————————————————————–

OBYVATELÉ SKŘÍTKOVA

SKŘÍTCI:

Matyášek, Fanynka, Tomášek, Mireček, Kačenka, Terezka, Deniska, Vašík, Baátka, Simonka, Danuška, Kryštůfek

LESNÍ VÍLY: 

Eva, Helena, Tamara

 

 MĚŠÍČNÍ TÉMATA:

 

ZÁŘÍ 2019

Témata:

.  Vítejte ve Skřítkově

. Vytváříme pravidla třídy

. Poznáváme nové kamarády

 

 

w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480

w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480

w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480

w_1_0018003_skritci-z-borovic-chocen_480