SPC – Granty, odkazy

Partneři Projektu:

Projekt KIPR Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) členové autorského týmy

Projekt UPOL  – Inovace činností SPC při posuzování speciálně pedagogických potřeb členové autorského týmy Katalog podpůrných opatření  členové autorského týmy,  projekt Metodická podpora sítě inkluzívních škol

Centrum APA – Centrum aplikovaných pohybových aktivit

 

Světluška  – nadační fond Českého rozhlasu 

Projekt – nákup  Braillské tiskárny

Kurz krizové intervence  – možnost účasti na kurzu

 

Rozvojové programy:

Rozšíření vybavenosti SPC

Diagnostika zrakových funkcí pro podporu zrakově postižených klientů

Speciální pedagogové jsou členy AP SPC.