skřítci skřítci
skřítci
dráčci dráčci
dráčci
u zvonků u zvonků
u zvonků
berušky berušky
berušky
cvrčci cvrčci
cvrčci

Mateřská škola

Otázka „Quo vadis?“ („Kam kráčíš?“), myšlenka i povzdechnutí se prolíná celou naší mateřskou školou. Vždy je otázka, kam kráčíš, ta nejdůležitější. Je schovaná za každou naší schopností, dovedností a poznatkem, které dětem zprostředkujeme, za každou nově zvládnutou a zažitou životní situací.

A tak pojďme společně probouzet idee, které nás provázejí celým životem:

 • Vnitřní důvěra v sebe samotné
 • Mám svobodné právo na své rozhodnutí a umím nést následky svého rozhodování
 • Mám právo na své “ne” a nesu si jeho důsledky
 • Mám právo na změnu názoru
 • Chybovat je lidské
 • Kritika neshazuje
 • Je normální být jiný
 • Má svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého
 • Umění komunikace
 • Umění říci si o pomoc
 • Respektuji názor druhého
 • Mezigenerační solidarita a empatie
 • Nutnost potřeby estetiky v každodenním životě i v každém z nás

Tyto krásné idee, se prolínají nejen naší každodenní výchovně vzdělávací prací, ale i ucelenou komplexní péčí, kterou poskytujeme v těchto oblastech:

 • Speciálně pedagogická práce na třídách
 • Speciálně pedagogická a psychologická pomoc SPC
 • Ortoptická a pleoptická cvičení a rehabilitace
 • Rehabilitační cvičení, Vojtova i Bobathova metoda
 • Logopedická péče

Tato péče je poskytována týmem odborníků složených ze speciálních pedagogogů, psycholožky, asistentů pedagoga, ortoptických sester, logopedky a rehabilitační sestry.