skřítci skřítci
skřítci
dráčci dráčci
dráčci
u zvonků u zvonků
u zvonků
berušky berušky
berušky
cvrčci cvrčci
cvrčci

Mateřská škola

Otázka „Quo vadis?“ („Kam kráčíš?“) myšlenka i povzdechnutí se prolíná celou naší mateřskou školou. Vždy je otázka, kam kráčíš, ta nejdůležitější.Je schovaná za každou naší schopností, dovedností a poznatkem, které dětem zprostředkujeme, za každou nově zvládnutou a zažitou životní situací.
A tak pojďme společně probouzet idee, které nás provázejí celým životem.

Vnitřní důvěra v sebe samotné
Mám svobodné právo na své rozhodnutí a umím nést následky svého rozhodování
Mám právo na své “ne” a nesu si jeho důsledky
Mám právo na změnu názoru
Chybovat je lidské
Kritika neshazuje
Je normální být jiný
Má svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého
Umění komunikace
Umění říci si o pomoc
Respektuji názor druhého
Mezigenerační solidarita a empatie
Nutnost potřeby estetiky v každodenním životě i v každém z nás

Tyto krásné idee, se prolínají nejen naší každodenní výchovně vzdělávací prací, ale i ucelenou komplexní péčí, kterou poskytujeme v těchto oblastech:

Speciálně pedagogická práce na třídách
Speciálně pedagogická a psychologická pomoc SPC
Ortoptická a pleoptická cvičení a rehabilitace
Rehabilitační cvičení, Vojtova i Bobathova metoda
Logopedická péče
Tato péče je poskytována týmem odborníků speciální pedagogové, psycholožka, asistenti pedagoga, ortoptické sestry, logopedka, rehabilitační sestra.