Mateřská škola

Budova mateřské školy ZachariášovaBudova mateřské školy U Trojice

Jsme jediná mateřská škola pro zrakově postižené v Jihočeském kraji. Naše organizace vykonává činnost mateřské školy i speciálně pedagogického centra pro zrakově postižené. Nacházíme se v klidné vilové části centra města, které nabízí dobrou dostupnost.

  • program činností odpovídá programu běžných škol
  • podnětné prostředí pro děti se všemi stupni a typy zrakových vad, možnost uspořádání prostředí a programu dle aktuálních potřeb dítěte
  • menší počty dětí ve třídách – individuální přístup ke každému dítěti
  • úzká spolupráce s rodiči, možnost konzultací
  • dbáme na bezproblémový přechod a vstup dítěte do běžné ZŠ

Ucelenou komplexní péči nabízíme v těchto oblastech:

Tato péče je poskytována týmem odborníků – speciální pedagogové, psycholožka, asistenti pedagoga, ortoptické sestry (do MŠ dochází pravidelně oční lékařka), logopedka, fyzioterapeutka.

  • vybavení tříd speciálními pomůckami a hračkami pro děti se zrakovým postižením (světelné panely, televizní kamerové lupy, tablety pro stimulaci zraku, pomůcky pro rozvoj hmatového vnímání, pomůcky pro přirozenou fyzickou stimulaci bobles, rotopedy, magnetoterapie, hravé fyzioterapeutické pomůcky)
  • možnost konzultací a vyšetření ve školském poradenském zařízení – Speciálně pedagogickém centrum pro zrakově postižené, (speciální pedagog, psycholog)
  • různé aktivity – bruslení, plavání, fotbal, keramika, angličtina, canisterapie, karneval, tvůrčí odpoledne s rodiči, škola v přírodě…(foto)