Projekty

ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT

 • Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018
 • Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016
 • Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zrakovým postižením v roce 2016
 • Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015
 • Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zrakovým postižením v roce 2014

DOTAČNÍ PROGRAM MŠMT

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE – Mateřská škola

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE – Speciálně pedagogické centrum

OPERAČNÍ PROGRAMY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Snížení energetické náročnosti MŠ pro zrakově postižené Č. Budějovice a využití OZE pro systém vytápění
 • Snížení energetické náročnosti MŠ Zachariášova

ŠKOLNÍ PROJEKTY

 •  Projekt OP VVV Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání
 • Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
 • Zahrada poznání her a odpočinku
 • Tartanové hřiště, zapuštěné trampolíny, oblázkoviště
 • Hmatové chodníčky
 • Zahrada jako výukový prostor – zvířecí pexeso, dopravní hřiště, hry s vodou