Ceník (jídelna)

Úhrada stravného dle vyhlášky 107/2008 Sb., v platném znění

Strávníci do věku 6 let:

Přesnídávka: 8,-
Oběd: 23,-
Svačina: 8,-
Celkem: 39,-/ den

Strávníci 7 a více let:

Přesnídávka: 8,-
Oběd: 26,-
Svačina: 8,-
Celkem: 42,-/ den

Odhlásit a přihlásit dítě je nutno 24 hodin předem, do 12,00 hodin.
V den odhlášení dítěte je možné po telefonické domluvě vyzvednout uhrazenou stravu ve školní jídelně od 11,00 – 12,00hodin.

Upozornění na platbu stravného:

Je nutné mít zaplaceno nejpozději vždy 4. den v měsíci.

Bc. Martina Reitingerová
vedoucí ŠJ