SPC – Kontakty

Kontakty

Speciálně pedagogické centrum při mateřské škole pro zrakově postižené

Adresa: Zachariášova 5, 370 04 České Budějovice
tel.: 725 932 612

e-mail: spccb@mybox.cz

ID datové schránky: uqsj5bv (datová schránka mateřské školy)

vedoucí, speciální pedagog: Mgr. Petra Holá
tel.: 725 932 612

speciální pedagog: Mgr. Veronika Míková
tel.: 602 534 794

speciální pedagog: Mgr. Nicola Kobernová
tel.:725 932 612

 

psycholog: Mgr. et Mgr. Nikola Brandová
tel.:725 932 615

Pracovní doba:

PO – ČT – 7,30 – 15,30  (v jiný čas  individuálně předem po telefonické dohodě)

PA – 7,30 – 14,00

Tato provozní doba je pouze orientační, neboť  pracovníci SPC  vzhledem k charakteru poskytovaných služeb vykonávají práci často na metodických návštěvách, konzultacích  v terénu.

Termíny vyšetření a konzultací je nutné vždy předem osobně nebo telefonicky objednat a dodržet stanovený termín. V případě, že se v domluvenou dobu nemohou klienti dostavit, je nutno nepřítomnost včas omluvit.

Další organizace poskytující navazující služby pro  zrakově postižené:

Firmy, které se zabývají poradenstvím, prodejem a servisem kompenzačních pomůcek:

Centrum zrakových vad FN Motol:

http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/spolecna-pracoviste/centrum-zrakovych-vad-czv/    Kartotéka:  224 436 057,  774 436 057,  E-mail:      czv@post.cz, czv@post.cz  info@iczv.cz,

Lékaři : 

Mudr. Jitka Řehořová, tel.:   224 436  167, e-mail: jitka.rehorova@fnmotol.cz,

Jitka.Rehorova@email.cz

MuDr. Filip Beránek, tel.: 224 436 210, e-mail: filip.beranek@fnmotol.cz, Filip.Beranek@seznam.cz

Psycholog:

PhDr. Anna Jílková, tel:224 436 214

Zrakové terapeutky:

PhDr. Dagmar Moravcová, PaedDr. Markéta Skalická, Mgr. Eva Makovcová
tel.: 224 436 213, 224 436 184

Ordinace Dr. Očka – Ortoptika, Mgr. Martina Hamplová, Vodičkova 39, Praha 1 – 110 00

http://www.ortoptika.com/cs/

Školy:

Nadační fondy: