SPC – Pro školy

  • pro školy

Možnost      promítání filmu s audio komentářem  ( i pro celé třídy)

kontakt:   Mgr. Petra Podroužková, podrouzkova@cbvk.cz
Hudební oddělení a zvuková knihovna, Jihočeská vědecká knihovna , Lidická 1, České Budějovice