skřítci skřítci
skřítci
dráčci dráčci
dráčci
u zvonků u zvonků
u zvonků
berušky berušky
berušky
cvrčci cvrčci
cvrčci

Školní projekty

ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT

  • Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015
  • Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zrakovým postižením v roce 2014

DOTAČNÍ PROGRAM MŠMT

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE – Mateřská škola

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE – Speciálně pedagogické centrum

OPERAČNÍ PROGRAMY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ŠKOLNÍ PROJEKTY